Tiến độ

Cập nhật tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình ngày 27/10/2018 Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình 27/10/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình tháng 10.2018. Hiện tại dự án đã được cất nóc, xây ngăn tường bên trong

Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình ngày 02/07/2018 Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình ngày 02/07/2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình tháng 7.2018. Hiện tại dự án đã được đổ sàn tầng 10, vượt tiến độ thi công

Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình ngày 12/05/2018. Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình ngày 12/05/2018.

Cập nhật tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình tháng 5.2018. Hiện tại dự án đã được đổ sàn tầng 4, chuẩn bị lên cột tầng 5.

Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình tháng 1.2018 Tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình tháng 1.2018

Cập nhật tiến độ thi công dự án Florence Mỹ Đình - Trần Hữu Dực tháng 1.2018.

Tiến độ thi công dự án Florence số 28 đường Trần Hữu Dực ngày 2/11/2017 Tiến độ thi công dự án Florence số 28 đường Trần Hữu Dực ngày 2/11/2017

Tiến độ thi công dự án Florence số 28 đường Trần Hữu Dực cập nhật ngày 2/11/2017
Đăng ký căn hộ
Tư vấn dự án
Tiến độ thi công

 CẬP NHẬT TIẾN ĐỘ

  Dự án Phoenix Legend Hạ Long | Chung cư Lilaha Complex Nguyễn Văn Huyên | Dự án Aurora Garden Tam Trinh | Chung cư Summit Building 216 Trần Duy Hưng |  Chung cư Terra An Hưng |